actware LPS

 
Line Performance System
 

Line Performance System

De tijd dat machines als stand alone werken is voorbij. Datacommunicatie met ERP-software, logsystemen en analysesoftware zijn ondenkbaar geworden in de hedendaagse industrie 4.0. BFP ontwikkelt software die productiedata capteert, analyseert en de efficiëntie van het productieproces realtime rapporteert. Een onmisbare tool voor nacalculatie en online productieopvolging, zowel voor de operator, de procesingenieur als het management.

actware LPS biedt de mogelijkheid om operationele expertise te creëren door realtime productiegegevens te verzamelen en te analyseren.

Volg op de voet, bespaar en verbeter de kwaliteit

Om een correct beeld te krijgen van productieverlies is een betrouwbaar registratieprogramma onmisbaar.

Traditionele rendementsberekeningen geven het verbeterpotentieel niet weer.

actware LPS is OEE software die machinedata leest, vergelijkt de resultaten met de productieplanning en illustreert waar en waarom er productieverlies is opgetreden.

Analyse van correcte en betrouwbare data biedt de mogelijkheid om de juiste beslissingen te nemen, op weg naar een succesverhaal.

 
Volg op de voet, bespaar en verbeter de kwaliteit
 
Bepaal het verbeterpotentiëel

Hoe lager het resultaat van de OEE-berekening, hoe hoger het potentiëel om de efficiëntie te verbeteren. Echter als u nu reeds tevreden bent met het resultaat, dan is één van uw KPI's wellicht om dit resultaat aan te houden. Productieparameters en grondstoffen durven al eens te wijzigen en machines verouderen nu eenmaal. Gebruik actware LPS als watchdog tijdens uw dagelijkse teamvergadering en speel altijd kort op de bal.

OEE als meetinstrument

Machines die verliesvrij produceren hebben een OEE van 100%.
OEE kan uitgedrukt worden als het product van de beschikbaarheid van de machine, de prestaties van de machine (snelheid van productie) en de kwaliteit van de geproduceerde artikels.

OEE=Beschikbaarheidsgraad x Prestatiegraad x Kwaliteitsgraad.

Algemeen wordt er gestreefd naar een OEE van 80%-85%. Onze praktijkervaring leert ons dat de meeste bedrijven een OEE halen van 45%-55% bij opstart en kunnen evolueren naar een OEE van 70%-80%.
Men dient bewust te zijn van de machineverliezen wil men ze kunnen reduceren. Machineverliezen ontstaan zowel gepland als ongepland door stilstanden, omsteltijden en kwaliteitsverliezen.

Met de pareto-grafiek die in onze rapportering is opgenomen kunt u analyses maken over de 20% belangrijkste oorzaken van storingen die leiden tot 80% van de gevolgen.

 
OEE als meetinstrument
 
Service en creativiteit zijn ongetwijfeld onze sterkste troeven.

Technologie partners

Technologie partners
Technologie partners
Technologie partners
Technologie partners